So sánh sản phẩm

Valence

  • Sale!

    ĐỒNG HỒ nữ VALENCE VC053 dây inox vàng

    - Mã sản phẩm: VC-053
    - Chất liệu dây: dây inox
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel (inox)
    * Là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm

    - Chất liệu mặt kính:  Sapphire
    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    1.524.050 đ
    1.793.000 đ
  • Sale!

    Đồng hồ nam cơ tự đồng Valence VC078 dây thép kính sapphire

    - Thương hiệu: Valence Hàn Quốc
    - Dòng sản phẩm: VC-078MB
    - Chất liệu vỏ: Satnless Steel (thép không gỉ)
    - Chất liệu dây: Satnless Steel (thép không gỉ)
    - Chất liệu mặt kính: Sapphire
    - Kích thước mặt: 3.8cm x dày 0.9cm
    4.041.750 đ
    4.755.000 đ
  • Sale!

    Đồng hồ nữ Valence VC052 dây da nâu kính sapphire

    - Thương hiệu: Valence Hàn Quốc
    - Dòng sản phẩm: VC-052LC
    - Chất liệu vỏ: Satnless Steel (thép không gỉ)
    - Chất liệu dây: Dây da
    - Chất liệu mặt kính: Sapphire
    - Kích thước mặt: 3.2cm x dày 0.9cm
    1.899.750 đ
    2.235.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ nữ VALENCE VC053 dây inox trắng bạc

    - Mã sản phẩm: VC-053
    - Chất liệu dây: dây inoxthật, mềm
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel (inox)
    * Là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm

    - Chất liệu mặt kính:  Sapphire
    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    1.521.500 đ
    1.790.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ nữ VALENCE VC060 dây da vàng kính sapphire (New Arrival)

    - Mã sản phẩm: VC-060
    - Chất liệu dây: dây da thật, mềm
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel (inox)
    * Là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm

    - Chất liệu mặt kính:  Sapphire
    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    1.832.600 đ
    2.156.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ nữ VALENCE VC060 dây da XÁM kính sapphire (New Arrival)

    - Mã sản phẩm: VC-060
    - Chất liệu dây: dây da thật, mềm
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel (inox)
    * Là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm

    - Chất liệu mặt kính:  Sapphire
    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    1.832.600 đ
    2.156.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ NAM VALENCE VC006 dây thép vàng


    - Sản Phẩm: Đồng Hồ nam Valence Hàn Quốc
    - Dành cho: nam, doanh nhân, CEO, Sinh Viên.....
    - Mã sản phẩm: VC-006
    - Chất liệu dây: dây thép không gỉ mạ vàng (Stainless Steel -INOX)
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel -  là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm
    - Chất liệu mặt kính: - Chất liệu mặt kính:  Hardlex Crystal
    * Hardlex Crystal là tên gọi một loại chất liệu làm kính đồng hồ được phát minh bởi nhà sản xuất đồng hồ lớn nhất Nhật Bản Seiko
    * Là loại kính được lựa chọn tối ưu cho những chiếc đồng hồ với các tính năng:

    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    2.592.500 đ
    3.050.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ NAM VALENCE VC006 dây thép mặt đen


    - Sản Phẩm: Đồng Hồ nam Valence Hàn Quốc
    - Dành cho: nam, doanh nhân, CEO, Sinh Viên.....
    - Mã sản phẩm: VC-006
    - Chất liệu dây: dây thép không gỉ mạ vàng (Stainless Steel -INOX)
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel -  là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm
    - Chất liệu mặt kính: - Chất liệu mặt kính:  Hardlex Crystal
    * Hardlex Crystal là tên gọi một loại chất liệu làm kính đồng hồ được phát minh bởi nhà sản xuất đồng hồ lớn nhất Nhật Bản Seiko
    * Là loại kính được lựa chọn tối ưu cho những chiếc đồng hồ với các tính năng:

    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    2.361.300 đ
    2.778.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ NAM VALENCE VC006 dây thép trắng bạc


    - Sản Phẩm: Đồng Hồ nam Valence Hàn Quốc
    - Dành cho: nam, doanh nhân, CEO, Sinh Viên.....
    - Mã sản phẩm: VC-006
    - Chất liệu dây: dây thép không gỉ mạ vàng (Stainless Steel -INOX)
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel -  là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm
    - Chất liệu mặt kính: - Chất liệu mặt kính:  Hardlex Crystal
    * Hardlex Crystal là tên gọi một loại chất liệu làm kính đồng hồ được phát minh bởi nhà sản xuất đồng hồ lớn nhất Nhật Bản Seiko
    * Là loại kính được lựa chọn tối ưu cho những chiếc đồng hồ với các tính năng:

    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    2.361.300 đ
    2.778.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ NAM Cơ tự động VALENCE VC047 dây da đen


    - Sản Phẩm: Đồng Hồ nam Valence Hàn Quốc
    - Dành cho: nam, doanh nhân, CEO, Sinh Viên.....
    - Mã sản phẩm: VC-047
    - Chất liệu dây: dây da cao cấp
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel -  là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm
    - Chất liệu mặt kính: Kính Sapphire
    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    3.397.450 đ
    3.997.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ NAM Cơ tự động VALENCE VC031 dây da đen


    - Sản Phẩm: Đồng Hồ nam Valence Hàn Quốc
    - Dành cho: nam, doanh nhân, CEO, Sinh Viên.....
    - Mã sản phẩm: VC-031
    - Chất liệu dây: dây da cao cấp
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel -  là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm
    - Chất liệu mặt kính: - Chất liệu mặt kính:  Hardlex Crystal
    * Hardlex Crystal là tên gọi một loại chất liệu làm kính đồng hồ được phát minh bởi nhà sản xuất đồng hồ lớn nhất Nhật Bản Seiko
    * Là loại kính được lựa chọn tối ưu cho những chiếc đồng hồ với các tính năng:

    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    3.705.150 đ
    4.359.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ NAM VALENCE VC007 dây thép trắng bạc


    - Sản Phẩm: Đồng Hồ nam Valence Hàn Quốc
    - Dành cho: nam, doanh nhân, CEO, Sinh Viên.....
    - Mã sản phẩm: VC-007
    - Chất liệu dây: dây thép không gỉ mạ vàng (Stainless Steel -INOX)
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel -  là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm
    - Chất liệu mặt kính: - Chất liệu mặt kính:  Hardlex Crystal
    * Hardlex Crystal là tên gọi một loại chất liệu làm kính đồng hồ được phát minh bởi nhà sản xuất đồng hồ lớn nhất Nhật Bản Seiko
    * Là loại kính được lựa chọn tối ưu cho những chiếc đồng hồ với các tính năng:

    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    1.997.500 đ
    2.350.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ NAM VALENCE VC007 dây thép vàng


    - Sản Phẩm: Đồng Hồ nam Valence Hàn Quốc
    - Dành cho: nam, doanh nhân, CEO, Sinh Viên.....
    - Mã sản phẩm: VC-007
    - Chất liệu dây: dây thép không gỉ mạ vàng (Stainless Steel -INOX)
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel -  là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm
    - Chất liệu mặt kính: - Chất liệu mặt kính:  Hardlex Crystal
    * Hardlex Crystal là tên gọi một loại chất liệu làm kính đồng hồ được phát minh bởi nhà sản xuất đồng hồ lớn nhất Nhật Bản Seiko
    * Là loại kính được lựa chọn tối ưu cho những chiếc đồng hồ với các tính năng:

    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    2.320.500 đ
    2.730.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ NAM CƠ TỰ ĐỘNG VALENCE VC055 dây thép mặt đen


    - Sản Phẩm: Đồng Hồ nam Valence Hàn Quốc
    - Dành cho: nam, doanh nhân, CEO, Sinh Viên.....
    - Mã sản phẩm: VC-055
    - Chất liệu dây: dây thép không gỉ (Stainless Steel -INOX)
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel -  là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm
    - Chất liệu mặt kính: - Chất liệu mặt kính:  Hardlex Crystal
    * Hardlex Crystal là tên gọi một loại chất liệu làm kính đồng hồ được phát minh bởi nhà sản xuất đồng hồ lớn nhất Nhật Bản Seiko
    * Là loại kính được lựa chọn tối ưu cho những chiếc đồng hồ với các tính năng:

    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    3.499.450 đ
    4.117.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ NAM CƠ TỰ ĐỘNG VALENCE VC055 dây thép mặt XANH


    - Sản Phẩm: Đồng Hồ nam Valence Hàn Quốc
    - Dành cho: nam, doanh nhân, CEO, Sinh Viên.....
    - Mã sản phẩm: VC-055
    - Chất liệu dây: dây thép không gỉ (Stainless Steel -INOX)
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel -  là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm
    - Chất liệu mặt kính: - Chất liệu mặt kính:  Hardlex Crystal
    * Hardlex Crystal là tên gọi một loại chất liệu làm kính đồng hồ được phát minh bởi nhà sản xuất đồng hồ lớn nhất Nhật Bản Seiko
    * Là loại kính được lựa chọn tối ưu cho những chiếc đồng hồ với các tính năng:

    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    3.499.450 đ
    4.117.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ NAM VALENCE HÀN QUỐC CAO CẤP VC064 dây thép mặt đen


    - Sản Phẩm: Đồng Hồ nam Valence Hàn Quốc
    - Dành cho: nam, doanh nhân, CEO, Sinh Viên.....
    - Mã sản phẩm: VC-064
    - Chất liệu dây: dây thép không gỉ (Stainless Steel -INOX)
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel -  là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm
    - Chất liệu mặt kính: - Chất liệu mặt kính:  Hardlex Crystal
    * Hardlex Crystal là tên gọi một loại chất liệu làm kính đồng hồ được phát minh bởi nhà sản xuất đồng hồ lớn nhất Nhật Bản Seiko
    * Là loại kính được lựa chọn tối ưu cho những chiếc đồng hồ với các tính năng:

    - Số kim chạy: 06 kim hoạt động
    3.212.150 đ
    3.779.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ NAM VALENCE HÀN QUỐC CAO CẤP VC064 dây thép mặt trắng


    - Sản Phẩm: Đồng Hồ nam Valence Hàn Quốc
    - Dành cho: nam, doanh nhân, CEO, Sinh Viên.....
    - Mã sản phẩm: VC-064
    - Chất liệu dây: dây thép không gỉ (Stainless Steel -INOX)
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel -  là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm
    - Chất liệu mặt kính: - Chất liệu mặt kính:  Hardlex Crystal
    * Hardlex Crystal là tên gọi một loại chất liệu làm kính đồng hồ được phát minh bởi nhà sản xuất đồng hồ lớn nhất Nhật Bản Seiko
    * Là loại kính được lựa chọn tối ưu cho những chiếc đồng hồ với các tính năng:

    - Số kim chạy: 06 kim hoạt động
    3.212.150 đ
    3.779.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ NAM 06 KIM VALENCE VC030 dây thép mặt trắng

    - Mã sản phẩm: VC-030
    - Chất liệu dây: dây thép không gỉ (Stainless Steel -INOX)
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel
    * Là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm

    - Chất liệu mặt kính:  Hardlex Crystal Cao cấp
    - Số kim chạy: 06 kim hoạt động
    1.899.750 đ
    2.235.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ NAM 06 KIM VALENCE VC030 dây thép mặt đen

    - Mã sản phẩm: VC-030
    - Chất liệu dây: dây thép không gỉ (Stainless Steel -INOX)
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel
    * Là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm

    - Chất liệu mặt kính:  Hardlex Crystal Cao cấp
    - Số kim chạy: 06 kim hoạt động
    1.899.750 đ
    2.235.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ NAM 06 KIM VALENCE VC030 dây thép

    - Mã sản phẩm: VC-030
    - Chất liệu dây: dây thép không gỉ (Stainless Steel -INOX)
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel
    * Là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm

    - Chất liệu mặt kính:  Hardlex Crystal Cao cấp
    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    1.945.650 đ
    2.289.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ nữ VALENCE VC014 dây Ceramic màu trắng

    - Mã sản phẩm: VC-014
    - Chất liệu dây: dây CERAMIC
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel
    - Chất liệu mặt kính:  kính cường lực,chống trầy xước tốt
    - Số kim chạy: 06 kim hoạt động
    5.405.150 đ
    6.359.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ nữ VALENCE VCSP001 dây thép vàng

    - Mã sản phẩm: VC-SP001
    - Chất liệu dây: dây INOX mạ vàng
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel
    * Là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm

    - Chất liệu mặt kính:  Kính cứng cao cấp phủ Sapphire
    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    1.444.150 đ
    1.699.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ nữ VALENCE VC060 dây da xanh kính sapphire (New Arrival)

    - Mã sản phẩm: VC-060
    - Chất liệu dây: dây da thật, mềm
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel
    * Là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm

    - Chất liệu mặt kính:  Sapphire
    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    1.699.150 đ
    1.999.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ nữ VALENCE VC077 dây da nâu kính sapphire (New Arrival)

    - Mã sản phẩm: VC-077
    - Chất liệu dây: dây da thật, mềm
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel
    * Là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm

    - Chất liệu mặt kính:  Sapphire
    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    1.928.650 đ
    2.269.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ nữ VALENCE VC077 dây da xanh kính sapphire (New Arrival)

    - Mã sản phẩm: VC-077
    - Chất liệu dây: dây da thật, mềm
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel
    * Là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm

    - Chất liệu mặt kính:  Sapphire
    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    1.857.250 đ
    2.185.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ nữ VALENCE VC077 dây da xám kính sapphire (New Arrival)

    - Mã sản phẩm: VC-077
    - Chất liệu dây: dây da thật, mềm
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel
    * Là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm

    - Chất liệu mặt kính:  Sapphire
    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    2.031.500 đ
    2.390.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ NAM VALENCE VC077 dây da xanh kính sapphire (New Arrival)

    - Mã sản phẩm: VC-077
    - Chất liệu dây: dây da thật, mềm
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel
    * Là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm

    - Chất liệu mặt kính:  Sapphire
    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    2.070.600 đ
    2.436.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ NAM VALENCE VC077 dây da xám kính sapphire (New Arrival)

    - Mã sản phẩm: VC-077
    - Chất liệu dây: dây da thật, mềm
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel
    * Là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm

    - Chất liệu mặt kính:  Sapphire
    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    2.178.550 đ
    2.563.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ NAM VALENCE VC073 dây thép mặt vàng (New Arrival)

    - Mã sản phẩm: VC-073
    - Chất liệu dây: dây thép không gỉ (Stainless Steel -INOX)
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel
    * Là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm

    - Chất liệu mặt kính:  Hardlex Crystal
    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    5.342.250 đ
    6.285.000 đ
  • Sale!

    ĐỒNG HỒ NAM VALENCE VC073 dây thép mặt xanh

    - Mã sản phẩm: VC-073
    - Chất liệu dây: dây thép không gỉ (Stainless Steel -INOX)
    - Chất liệu vỏ đồng hồ:  Stainless Steel
    * Là Thép Không Gỉ dùng để chỉ chung các loại hợp kim của thép có khả năng chống gỉ sét. Stainless Steel rất khó bị ăn mòn, oxyd hóa (gỉ sét), ố bẩn bởi nước, nước muối, độ ẩm

    - Chất liệu mặt kính:  Hardlex Crystal
    - Số kim chạy: 03 kim hoạt động
    5.342.250 đ
    6.285.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 30 trên 65 bản ghi - Trang số 1 trên 3 trang